Igor Mosný (nar. 1959) žije a tvorí v Trenčíne. Študoval v rokoch 1974 - 1978 na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici /odbor kováčstvo / a v rokoch 1979 - 85 absolvoval VŠVU v Bratislave, oddelenie reliéfneho a figurálneho sochárstva. Od svojich začiatkov sa nikdy nesnažil sledovať konkrétny prúd v súčasnom výtvarnom umení. Vždy pôsobil mimo centra. Vyhovoval mu priamy a každodenný kontakt s ľuďmi, históriou a prírodou.

Pre jeho sochársku tvorbu je typický široký relizačný záber (počnúc komornou plastikou, plaketami, pamätnými doskami končiac veľkorozmernými sochárskymi realizáciámi pre architektúru a exteriér). Igor Mosný je majstrom tvaru a sochárskeho remesla. Jeho tvorivý program sa opiera o pevne uchopený tvar často rudimentárnej povahy, ktorý určuje aj akúsi priestorovú úplnosť diela. Diela I. M. majú svoje korene v mytológii, s ikonografickým odkazom na dávnovekú prapodstatu našich predkov. Zo zdroja tohto poznania je možné dosýtosti prijímať a jedinečným a neopakovateľným spôsobom (dielo) transformovať do modernej tvarovej, materiálovej či farebnej podoby.