Marián Polonský ( * 1943, Hubina) je slovenský akademický sochár, ktorý sa venuje medailérstvu, keramike a sochárskej tvorbe. Žije a tvorí v Bratislave.

V rokoch 1962 – 1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení u prof. Rudolfa Pribiša v Bratislave, ateliér reliéfneho sochárstva.

Je členom medailérskej federácie FIDEM a neúnavných organizátorom sympoziálnych, výstavných i edičných aktivít. Jeho pamätné tabule zdobia verejné priestranstvá na Slovensku aj v zahraničí. Získal i mnohé ocenenia. V roku 2015 sa stal laureátom Ceny Spolku výtvarníkov Slovenska, v roku 2018 získal Cenu Fra Angelica a v roku 2019 Cenu Fondu výtvarných umení.

Marián Polonský vo svojich sochárskych dielach prekvapuje kreativitou a intelektuálnym prehľadom, ktorý mu umožňuje prepojiť veci dávno minulé s dynamickým dneškom. V jeho medailách i komorných plastikách objavujeme jedinečný svet fantázie, imaginácie i tajomna.  Východiskom jeho tvorby je figúra, no rovnako invenčne sa vie vyrovnať s krajinou či architektúrou. Medailérskej tvorbe sa venuje viac ako polstoročie.